Maler liv på få linier

Poul Brasch

Maler, tegner og grafiker.

Født 31. august 1957 i Valby Sogn, København.

Uddannet reklametegner fra bureau og Grafisk Højskole.

Har virket som tegner, Art Director og bladgrafiker i 22 år.

Har malet og udstillet siden midt 1970érne.

 

Skriver også til min blog på Facebook: Kulturformidleren Poul Brasch

Har også en Facebook side med min kunst: Poul Brasch Art

 

Painter, illustrator and printmaker.

Born 31 August 1957 in Valby Parish, Copenhagen.

Trained as a commercial artist from the agency and Graphic School.

Has worked as a illustrator, art director and magazine graphic designer for 22 years.

Have painted and exhibited since the mid 1970s.

Kalder mig...

... en Billedmager.

Da jeg læste Kunsthistorie, blev jeg facineret af kunstnernes status. Dengang var kunstnere guddommelige håndværkere. De var kreative, nysgerrige, vidste meget om alt og kunne formidle denne viden. 

Derfor har jeg valgt et gammelt fag - betegnelse, Billedmager. Jeg kan godt lide at kunst følges hånd i hånd med det gode håndværk. Ikke at misforstå, at alt godt håndværk er stor kunst. Bestemt ikke. 

Jeg er en Billedmager. Det har jeg kaldt mig i mange år.

Et kunstværk skal være en fortælling hvor historien ikke bliver kedelig. Jeg maler historier og budskaber. Nogen har engang kaldt mig en lyrisk maler. 

Kan godt lide dette citat af Pablo Picasso: "Når jeg er færdig med at male, maler jeg igen for at slappe af."

 

Call me ...... an image maker.

When I was studying art history, I was fascinated by artists' status. At the time, artists divine craftsmen. They were creative, curious, knew a lot about everything and be able to communicate this knowledge.

Therefore I have chosen an old subject - name, image maker. I like that art followed hand in hand with good craftsmanship. Not to misunderstand that all craftsmanship is great art. Certainly not.

I am a Image maker. I have called me Image maker for many years.

A work of art must be a story where the story does not become boring. I paint stories and messages. Someone once called me a lyrical painter.

Copyright © 2000-2017, Poul Brasch. 

Alle rettigheder forbeholdt.